Přeskočit na obsah

Poznej sám sebe

  • od

Poznej sám sebe. Toto staré řecké přísloví stojí v samotném jádru filozofie Moderního bojovníka, která z něj vyrůstá. Osobně věřím, že každý muž je lovec – bojovník. Rodíme se, abychom se starali o svou rodinu a chránili ji. Na tom se v průběhu evoluce nic nezměnilo. Také věřím, že abychom dokázali tuto roli řádně plnit, měli bychom systematicky pracovat sami na sobě, na našem vzdělávání, soustředění, ale zejména, na našem zdraví. A první krok v tomto směru je začít poznávat sám sebe.

Věnujte si pozornost

Většina z nás je naučená orientovat svou pozornost směrem ven. Zkoumáme a analyzujeme svět kolem nás, zatímco na pozadí běží neutichající monolog našich myšlenek. Jen výjimečně obrátíme svou pozornost sami na sebe a pak jsme překvapení, kdy se nám po letech tělo a mysl připomenou nemocí, zraněním, nebo vyhořením. A ačkoli jsou v takových situacích služby kouče, nebo terapeuta nedocenitelné, existuje jednoduchá technika, která vám může pomoci navigovat chaosem všedního dne a vyhnout se nástrahám moderního životního stylu. Je to vlastně celkem prosté úplně stačí, když se naučíte přenášet svou pozornost směrem dovnitř.

Najděte si v průběhu dne pár minut, například při čekání na autobus, nebo během přestávky v práci a zaměřte svou pozornost směrem dovnitř. Sledujte proud svých myšlenek a pocitů. Nesnažte se do nich zasahovat, nebo je nějak ovlivňovat. Jednoduše sledujte jejich směr a emoce, které s sebou přináší. Stačí pár minut každý den. Postupně, jak se budete zlepšovat, můžete začít věnovat pozornost svým myšlenkám častěji a v rozmanitějších situacích. Všímejte si zejména emočního náboje, který s sebou jednotlivé situace nesou ve vaší mysli.

Veďte si deník

Zapisujte si své poznatky. Nemusíte si zapisovat každou jednotlivou myšlenku. Bohatě stačí, když si zaznamenáte významné události a způsob jakým vás ovlivnili, vaši celkovou náladu, tón a směr vašich myšlenek. Pokud budete konzistentní a vytrváte několik týdnů a měsíců, budete moci ze svých poznámek vyčíst důležité vzory, které vám o vás samých prozradí mnohem více, než lecjaký kurz sebepoznání a osobního rozvoje. V průběhu času tak získáte informace, které vám pomohou připravit se na těžké životní situace, stejně jako napravit některé opakující se myšlenkové vzory.

Pochopitelně, jakmile si tento návyk osvojíte, nemusíte se omezovat pouze na zapisování svých myšlenek. Do svého deníku si můžete přidat informace o tréninku a jiných pohybových aktivitách, své stravě a aktuální tělesné kompozici, zajímavých názorech a myšlenkách, které jste zaslechli, nebo našli v knize, kterou právě čtete, možností je celá řada. Já osobně si vedu podrobný deník už tři roky. Mám na něj vyhrazený zhruba deset minut večer před spaním a za ty roky jsem nasbíral několik stovek stránek poznámek a čísel, které mi poskytují relevantní informace o tom, jakým způsobem reaguji na ten, který typ stravy a tréninkového programu a jak můj životní styl ovlivňuje mou schopnost se soustředit a následovat vytyčené cíle. Nasbírané informace se pro mě staly neocenitelným zdrojem zkušeností, pomáhajících mi orientovat se v každodenním chaosu, umožňují mi vidět mé vlastní slabé stránky a pracovat na jejich odstranění. Dali mi možnost stát se lepším člověkem, krok za krokem, den po dni a stejně tak mohou pomoci i vám. Stačí do nich investovat pár minut každý den.